Skip to main content

Aardgasloos wonen

Op landelijk niveau is de afspraak gemaakt om uiterlijk in 2050 aardgasvrij te zijn. De belangrijkste reden is dat aardgas een fossiele, eindige brandstof is, waar we niet eeuwig mee door kunnen. Het onttrekken en verbranden van fossiele brandstoffen heeft bovendien ernstige negatieve effecten voor het milieu, het klimaat en de mens.

De komende jaren gaan de eerste wijken in Nederland van het aardgas af . Het gaat altijd om meerdere huizen en vaak hele buurten. Gemeenten, woningcorporaties, netbeheerders, buurtinitiatieven en andere partijen gaan dit soort projecten samen met bewoners oppakken. Leudal doet voorlopig niet mee aan deze pilotprojecten.

Wel onderzoekt Leudal verschillende alternatieven om op termijn over te stappen op aardgasloze warmtebronnen. Dit is moeilijker voor plattelandsgemeenten dan voor stedelijke gemeenten. Biogas, aquathermie en geothermie zijn mogelijke oplossingen voor de middellange termijn. In regionaal verband, samen met andere Noord- en Middenlimburgse gemeenten, worden deze alternatieven onderzocht.

Wat betekent dit?

De gemeente Leudal onderzoekt verschillende alternatieven om op termijn over te stappen op aardgasloze warmtebronnen. Hoe dit in zijn werk gaat, kan per buurt en kern verschillen. Er wordt samengewerkt met bewonersinitiatieven, woningcorporaties, netbeheerders, en andere organisaties en bedrijven. Al deze partijen zoeken samen met bewoners naar de beste duurzame oplossing,  die voor iedereen betaalbaar is.

Je kunt er voor kiezen om zelf aardgasvrij te gaan wonen omdat je dat graag wil, bijvoorbeeld met een warmtepomp. Maar dat hoeft nu nog niet. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om uiteindelijk in 2050 alle wijken aardgasvrij te maken. In veel gevallen is het dus verstandig om mee te doen op het moment dat er daadwerkelijk plannen voor jouw hele wijk worden gemaakt. Dat scheelt een hoop uitzoekwerk, kosten en misschien ook zorgen.