Skip to main content

Circulaire economie & landbouw

Leudal wil graag werken aan een toekomstbestendige landbouw, waarbij duurzaamheid voorop staat. Wij werken daarom niet meer mee aan megastallen en verwelkomen nieuwe initiatieven zoals voedselbossen en agrarisch natuurbeheer. Door de uitkoopregeling voor varkenshouderijen komt er ruimte vrij voor nieuwe duurzame initiatieven.

Er komt meer en meer aandacht voor de overgang van een lineaire economie naar een circulaire economie, die niet meer afhankelijk is van eindige grondstoffen, maar deze hergebruikt. Dit gaat om meer dan alleen maar recyclen. Veel energie en grondstoffen gaan verloren en belanden vervolgens in de afvalfase.

Leudal werkt in regionaal verband samen met andere gemeenten in Keyport, dat economische ontwikkeling nastreeft door te zoeken naar symbiose. Een concreet project is Indusym, waarin bedrijven hun afvalstromen analyseren om na te gaan of deze kunnen worden gebruikt als grondstof voor andere bedrijven.

Door een project te starten om voedselverspilling tegen te gaan leveren we een bijdrage aan het duurzaamheidsprogramma en de doelstelling om het restafval te reduceren. Omdat de GFT-fractie in het restafval verreweg het grootste deel betreft is dit ook een middel om aan de landelijke afvaldoelstelling te voldoen. Uiteindelijk levert het een kostenbesparing op voor inwoners van Leudal omdat ze minder geld kwijt zijn aan voedsel maar ook aan de inzameling van het restafval dat via de afvalstoffenheffing in rekening wordt gebracht.