De campagne

Onder de naam 'Duurzaam Leudal' loopt vanaf oktober 2020 tot en met december 2021 een campagne over duurzaamheid. Deze campagne is een initiatief van de gemeente Leudal, Leudal Energie en Rabobank Peel, Maas en Leudal.

Het doel van de campagne “Eenvoudig energie besparen: waarom niet?” is om inwoners van onze gemeente bewust te maken van de mogelijkheden voor energiebesparing. Maar nog belangrijker is om op een laagdrempelige manier je te kunnen verdiepen in de concrete mogelijkheden om je woning energiezuiniger te maken. Onderdeel van de campagne zijn een pop-up store in het centrum van Heythuysen met een heuse winkel voor eenvoudige besparingsprodukten, informatie-avonden verdeeld over de dorpskernen, een huis-aan-huis duurzaamheidskrant en de mogelijkheid om op de website duurzaamleudal.nl een handige en gebruiksvriendelijke zelftest te doen. Lees hierover meer op deze website.

De partners

Op lokaal niveau hebben 3 partijen de krachten gebundeld om inwoners van de gemeente te helpen bij het verder verduurzamen van hun woning. Op velerlei fronten zijn zij bezig met duurzaamheid en energie-besparing. Hier lees je meer over de activiteiten en inspanningen die worden gedaan om onze gemeente naar de toekomst toe klimaatvriendelijk te maken.

Gemeente Leudal
De gemeente heeft uiteraard als overheidsinstantie de taak om voorop te gaan in de weg naar een duurzamere lokale samenleving.

De gemeente Leudal is koploper in Limburg als het gaat om het grootschalig opwekken van duurzame energie.. Op windparken Neer en De Heibloem draaien nu 7 windmolens. Recent is gestart met de bouw van 3 windturbines van windpark De Kookepan. Bovendien is de gemeente bezig met het toewijzen van 50 ha grond voor de aanleg van een zonnepark. Door te streven naar 50% coöperatief eigendom, willen we ervoor zorgen dat de opbrengsten zoveel mogelijk weer terugstromen naar lokale bewoners en verenigingen.

Kijk voor meer informatie op www.leudal.nl

Leudal Energie
In 2013 werd een lokale coöperatie opgericht onder de naam Leudal Energie. Leudal Energie wil, samen met de inwoners van Leudal, lokaal duurzame energie opwekken, vooral via wind en zon. Deze 100% duurzaam, lokaal opgewekte energie blijft daarmee circuleren binnen de Leudalse samenleving. Daarin heeft zij in dit process een faciliterende en organiserende rol, zonder enige vorm van winstoogmerk.

Op dit moment heeft Leudal Energie ruim 400 leden en werkt zij aan een aantal projecten op het gebied van duurzaamheid.

Een van de projecten is de bouw van een windmolenpark onder de naam “De Kookepan”. Ook is Leudal Energie op dit moment bezig met de voorbereidingen voor een kleinschalig zonnepark in Nunhem.

Voor meer informatie kijk op www.leudalenergie.nl

Rabobank Peel, Maas en Leudal
Rabobank Rabobank heeft de duurzame toekomstvisie dat zoveel mogelijk Nederlandse huishoudens overstappen naar groene energie. De energietransitie naar een duurzamer Nederland heeft grote impact op iedereen in Nederland. Voor de een kan het verduurzamen van Nederland niet snel genoeg gaan, voor de ander is het begrip ‘verduurzamen’ nog wat ongrijpbaar. Rabobank draagt bij aan deze verduurzaming om projecten te sponsoren zoals de Pop-up store van Leudal Energie, maar ook woningeigenaren te stimuleren te verduurzamen. Een energiezuinige woning die voldoet aan de nieuwste duurzaamheidsnormen, of verduurzaam je je bestaande woning krijgt korting op de hypotheekrente.

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/lokale-bank/peel-maas-en-leudal/

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Pop-up store

  • Dorpstraat 51 Heythuysen

  • Iedere vrijdag van
    14.00 - 20.00 uur

  • Altijd een e-coach
    aanwezig!